Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Alior Bank

 

Alior Bank jest średniej wielkości bankiem uniwersalnym, którego początki datuje się na 17 listopada 2008 roku, kiedy włoska grupa Carlo Tassara, jako główny inwestor wdrożyła w życie swoje plany wejścia na polski rynek pod marką Alior. Oferta banku kierowana jest do grupy klientów detalicznych, jak i klientów biznesowych. Wyróżnikiem banku jest jego nastawienie na nowoczesne technologie i obsługę za pośrednictwem innowacyjnych rozwiązań i produktów. W 2013 roku Alior Bank obsługiwał 112 tysięcy klientów biznesowych, zaś jego wolumen depozytów wyniósł ponad 19 mld PLN. Sukcesem banku jest jedna z największych w Polsce sieci dystrybucyjnych w postaci 795 placówek na terenie całego kraju. Stosunek klientów indywidualnych, których liczba wynosiła pod koniec 2013 roku 1.740.000, do klientów biznesowych  jest jednak znaczny, przez co bank kojarzony jest głównie z działaniami skierowaniami do osób cywilnych.

 

Alior bank już od początku działalności oparł swoja politykę na stworzeniu dużej sieci dystrybucyjnej opartej o oddziały banku (216), placówki partnerskie (414), a także o mini oddziały nazwane Alior Bank Express (219). W 2014 roku zarząd banku zdecydowało się na reorganizację centrali w związku z czym kilkaset osób zostało zwolnionych naprawiając rentowność tej instytucji. Warto także nadmienić, iż polityka tego banku zawsze opierała się na nowoczesnych technologiach i wprowadzaniu na rynek nowinek bankowych, które w naszym kraju dotychczas nie występowały jak na przykład pierwszy na rynku bankowym wirtualny kantor. Od 2014 roku Alior Bank dzięki współpracy z bankiem Welt Sparen udostępnił dla rynku niemieckiego możliwość zakładania lokat na polskim rynku.

 

 

Oddział Alior banku znajdujący się w Warszawie

 

 

Centralną siedzibą banku jest Warszawa, mimo iż posiada zaplecze techniczne w Krakowie. Pierwsze oddziały Alior Banku powstały w Zamościu, Poznaniu, Warszawie.

 

Od 2012 roku Alior Bank udostępnił swoim klientom pierwszy bankowy kantor walutowy działający online. Alior Bank w 2010 roku został dostrzeżony przez fundatorów tytułu Przyjazny Bank Newsweeka otrzymując pierwsze miejsce w rankingu, zaś w 2013 roku Alior Bank został odznaczony Orłem Rzeczpospolitej za najszybszy rozwój wśród banków na polskim rynku. W połowie 2012 roku wyodrębniono Alior Sync, który stał się oddziałem bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku.

 

Alior Bank jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów Alior Banku zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

 

Dla posiadaczy rachunku w Alior Bank, udostępniamy bezprowizyjne numery kont w serwisie kantor.pl:

 

Logo banku Alior     

KOD SWIFT / BIC: ALBPPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
16 2490 0005 0000 4520 7562 1513
 
EUR
69 2490 0005 0000 4600 9455 0516
 
CHF
33 2490 0005 0000 4600 2166 9147
 
USD
61 2490 0005 0000 4600 5747 2798
 
GBP
19 2490 0005 0000 4600 9870 7866

 

 

 

Dane kontaktowe:

ALIOR BANK S A
ul. Łopuszańska 38D
02-232, Warszawa
tel: +48 (22) 555 22 22
faks: +48 (22) 555 23 23
http://www.alior.pl
kontakt@alior.pl

 

Dane z KRS

NIP: 107-00-10-731
Regon: 141387142
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 305178
Data wpisu: 2008-04-30
Rok rozpoczęcia działalności: 2008
Ilość zatrudnionych pracowników: 5700
Nr PKD: 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Forma prawna: Spółka akcyjna
Osoba zarządzająca: Krzysztof Czuba
Stanowisko osoby zarządzającej: Wiceprezes Zarządu

 

 Aktualne kursy walut - Alior Bank

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR 4.1113 4.5001
CHF CHF 3.8241 4.0219
USD USD 3.7308 4.0852
GBP GBP 4.6927 5.1389

Aktualizacja: 14-10-2019 10:15:01

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc