Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:30 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Polityka prywatności

polityka prywatności serwisu kantor.pl

1. Dane osobowe pozyskiwane za pomącą Serwisu, w związku z usługami świadczonymi za pomocą Serwisu, przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


2. Aby zapewnić należytą i zgodną z prawem ochronę danych osobowych Użytkowników, Operator, zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, utworzył zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO


3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.


4. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.


5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.


6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i podmioty z nim powiązane jest nieobowiązkowa, jej brak nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.


7. Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych w każdym momencie. Usunięcie tych danych powoduje jednocześnie zablokowanie Konta Użytkownika.


8. Dane przedstawione przez Użytkownika wykorzystywane są do:

  • poprawnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu Kantor.pl,
  • wykonywania obowiązków wynikających z zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  • celów księgowych,
  • informowania Użytkowników o usługach oferowanych przez Operatora,
  • niezbędnej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.

 

9. Operator nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom, ani innym osobom lub podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.


10. Identyfikacja adresu IP w Platformie Transakcyjnej służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownika i nie jest wykorzystywana do jakichkolwiek celów statystycznych.


11. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieokreślonym w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.


12. Korzystanie z platformy wymiany walut Kantor.pl oznacza akceptację Polityki prywatności.

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc