Wykonanie transakcji

Tu i Teraz

 • transakcje w ramach usługi wymiany walut "Tu i Teraz" (transakcje natychmiastowe) wykonywane są po kursach prezentowanych na stronie głównej serwisu,
 • transakcje rozliczane w Banku BPH tylko dla walut USD i GBP mogą mieć nieco inne kursy walut, powiększone lub pomniejszone o dodatkowe punkty swap (od 0,0019 do 0,0119 pln zależnie od waluty i kierunku transakcji),
 • minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty,
 • usługa może zostać wykonana w trzech trybach.

 

Twój Kurs

 • transakcje w ramach usługi wymiany walut "Twój Kurs" są wykonywane po kursie określonym przez Użytkownika, wówczas gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie wyższy (dla kupna) oraz gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie niższy (dla sprzedaży),

 • transakcje rozliczane w Banku BPH tylko dla walut USD i GBP mogą mieć nieco inne kursy walut, powiększone lub pomniejszone o dodatkowe punkty swap (od 0,0019 do 0,0119 pln zależnie od waluty i kierunku transakcji),

 • usługa jest bezpłatna: do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,

 • minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.

 

Twój Termin

 • transakcje w ramach usługi wymiany walut "Twój Termin" są wykonywane w terminie i ew. cyklach określonych przez Użytkownika po kursie prezentowanym na stronie głównej Serwisu z chwili wykonania zlecenia,

 • transakcje rozliczane w Banku BPH tylko dla walut USD i GBP mogą mieć nieco inne kursy walut, powiększone lub pomniejszone o dodatkowe punkty swap (od 0,0019 do 0,0119 pln zależnie od waluty i kierunku transakcji),

 • usługa jest bezpłatna: do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,

 • minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.

 • w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w kantor.pl w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.

 

Przelew międzynarodowy

 • przyjęcie przelewu międzynarodowego na rachunki kantor.pl jest bezpłatne (o ile przelew do kantor.pl został wykonany w opcji SHA),

 • wykonanie przelewu międzynarodowego na rachunki zagraniczne w opcji SHA (podział kosztów przelewu) w cenie 3pln za przelew EUR i 5 pln za przelew USD, CHF, GBP,

 • przy przelewach międzynarodowych wykonywanych w opcji SHA:
    (a) bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go kosztem przyjęcia waluty na jego rachunek zagraniczny,
    (b) banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew,

 • wykonanie przekazu zagranicznego / przelewu międzynarodowego na rachunki zagraniczne w opcji OUR (zryczałtowany koszt po stronie nadawcy) w cenie 60 pln za przelew EUR, USD, CHF, GBP.

 

Tu i Teraz 24

 • transakcje w ramach całodobowej usługi wymiany walut poza godzinami pracy "Tu i Teraz 24" wykonywane są po kursach prezentowanych w Panelu Transakcyjnym podczas realizacji transakcji,

 • kursy dla transakcji "Tu i Teraz 24" różnią się od kursów ze strony głównej Serwisu o 0,01 pln dla każdej waluty i dla każdego kierunku transakcji,

 • usługa jest bezpłatna: do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,

 • minimalna wartość transakcji 20 PLN lub 5 jednostek waluty.

 


Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych