Dolar zaczął tracić na wartości

2015-07-02

Dziś wydarzeniem dnia nie była (w końcu) Grecja, a dane z amerykańskiego rynku pracy, które wyjątkowo zostały opublikowane w czwartek, a nie jak to zazwyczaj bywa w piątek ze względu na jutrzejszy dzień wolny (to z kolei wiąże się z tym, że sobotę amerykanie będą obchodzić Dzień Niepodległości).

 

O godzinie 14:30 poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz stopy bezrobocia. Po wczorajszym dobrym odczycie raportu ADP oczekiwania uczestników rynku były wygórowane jednak dzisiejszy wynik nie sprostał optymistycznym nastrojom inwestorów. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 223 tys. przy konsensusie równym 233 tysiące.

Co więcej poprzedni odczyt zrewidowano w dół z 280 tys. do 254 tys. Niemniej jednak zmiana zatrudnienia w poszczególnych sektorach pozostaje na zadowalających poziomach. W sektorze detalicznym powstały 33 tysięcy nowych miejsc pracy oraz pojawiło się 20 tysięcy nowych tymczasowych miejsc pracy w całej gospodarce. W sektorze budowalnym liczba nowych miejsc pracy w czerwcu pozostała bez zmian w porównaniu do maja natomiast zaobserwowano zmniejszenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki i rekreacji z 54 tysięcy w maju do 22 tysięcy.

W dół powędrowała stopa bezrobocia, dla której oczekiwano odczytu wynoszącego 5,4%, a finalnie okazało się, że spadła ona do poziomu 5,3%, co jest najniższym odczytem od maja 2008 roku. Jednakże spadek stopy bezrobocia w czerwcu wynikał bardziej z gwałtownego spadku wielkości siły roboczej, która w czerwcu zmniejszyła się aż o 430 tysięcy, a nie rzeczywistego wzrostu zatrudnienia. Współczynnik aktywności zawodowej spadła do poziomu 62,6%.

Warto zauważyć, że dynamika przeciętnego wynagrodzenia godzinowego w ujęciu miesięcznym nie zmieniła się podczas, gdy ekonomiści przewidywali wzrost na poziomie 0,2%. Natomiast w ujęciu rocznym ten sam wskaźnik również spadł z poziomu 2,3% do 2%. Niższa dynamika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia może być czynnikiem przemawiającym za oddalaniem w czasie terminu pierwszej podwyżki przez Rezerwę Federalną.

Na taki scenariusz wskazują kontrakty na stopę FEDu, które powędrowały dziś na północ, a to oznacza, że rynek oddalił perspektywę podwyżek stóp procentowych. Aktualnie kontrakty wskazują na pierwszą podwyżkę do 0,25% z obecnego przedziału 0,00-0,25% (lub podniesienie przedziału z jego minimalną barierą na 0,25%) w grudniu.

W efekcie dolar zaczął tracić na wartości, a jego indeks zniżkuje obecnie o -0,36%. Para EURUSD rośnie o +0,47%. Złoty także zyskuje względem dolara +0,46%, a kurs USD spada do poziomu 3,77.

 

 

 

Autor:

Daniel Kostecki

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót


Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych