Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Dolar zaczął tracić na wartości

2015-07-02

Dziś wydarzeniem dnia nie była (w końcu) Grecja, a dane z amerykańskiego rynku pracy, które wyjątkowo zostały opublikowane w czwartek, a nie jak to zazwyczaj bywa w piątek ze względu na jutrzejszy dzień wolny (to z kolei wiąże się z tym, że sobotę amerykanie będą obchodzić Dzień Niepodległości).

 

O godzinie 14:30 poznaliśmy najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz stopy bezrobocia. Po wczorajszym dobrym odczycie raportu ADP oczekiwania uczestników rynku były wygórowane jednak dzisiejszy wynik nie sprostał optymistycznym nastrojom inwestorów. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniosła 223 tys. przy konsensusie równym 233 tysiące.

Co więcej poprzedni odczyt zrewidowano w dół z 280 tys. do 254 tys. Niemniej jednak zmiana zatrudnienia w poszczególnych sektorach pozostaje na zadowalających poziomach. W sektorze detalicznym powstały 33 tysięcy nowych miejsc pracy oraz pojawiło się 20 tysięcy nowych tymczasowych miejsc pracy w całej gospodarce. W sektorze budowalnym liczba nowych miejsc pracy w czerwcu pozostała bez zmian w porównaniu do maja natomiast zaobserwowano zmniejszenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki i rekreacji z 54 tysięcy w maju do 22 tysięcy.

W dół powędrowała stopa bezrobocia, dla której oczekiwano odczytu wynoszącego 5,4%, a finalnie okazało się, że spadła ona do poziomu 5,3%, co jest najniższym odczytem od maja 2008 roku. Jednakże spadek stopy bezrobocia w czerwcu wynikał bardziej z gwałtownego spadku wielkości siły roboczej, która w czerwcu zmniejszyła się aż o 430 tysięcy, a nie rzeczywistego wzrostu zatrudnienia. Współczynnik aktywności zawodowej spadła do poziomu 62,6%.

Warto zauważyć, że dynamika przeciętnego wynagrodzenia godzinowego w ujęciu miesięcznym nie zmieniła się podczas, gdy ekonomiści przewidywali wzrost na poziomie 0,2%. Natomiast w ujęciu rocznym ten sam wskaźnik również spadł z poziomu 2,3% do 2%. Niższa dynamika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia może być czynnikiem przemawiającym za oddalaniem w czasie terminu pierwszej podwyżki przez Rezerwę Federalną.

Na taki scenariusz wskazują kontrakty na stopę FEDu, które powędrowały dziś na północ, a to oznacza, że rynek oddalił perspektywę podwyżek stóp procentowych. Aktualnie kontrakty wskazują na pierwszą podwyżkę do 0,25% z obecnego przedziału 0,00-0,25% (lub podniesienie przedziału z jego minimalną barierą na 0,25%) w grudniu.

W efekcie dolar zaczął tracić na wartości, a jego indeks zniżkuje obecnie o -0,36%. Para EURUSD rośnie o +0,47%. Złoty także zyskuje względem dolara +0,46%, a kurs USD spada do poziomu 3,77.

 

 

 

Autor:

Daniel Kostecki

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc