src=
Logowanie Załóż darmowe konto Rejestracja english

Bank Pekao

PEKAO SA to polski bank uniwersalny założony w 1929 jako bank państwowy. W 1998 roku bank ten zaczął być notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka. Bank Polska Kasa Opieki od 1999 roku kontrolowany jest przez UniCredit, która to spółka posiada pakiet większościowy wynoszący 50,10%. Drugim z inwestorów jest Aberdeen Asset Management mający wkład 5,03%.

 

Pomysłodawcą banku był Henryk Gruber, ówczesny prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, dostrzegając fakt, iż 8mln grupa Polaków zza granicy potrzebuje obsługi bankowej. Akcjonariuszami spółki w 1929 roku stały się: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Państwowy Bank Rolny. Siedziba pierwszych placówek banku była Francja, Argentyna, USA a także Tel Awiw. W okresie PRL-u PKO SA prowadził trzy rodzaje kont dewizowych, z których korzystały rzesze Polaków w Polsce i zagranicą.

 

Od 1960 roku bank prowadził wymianę dewizową na bony towarowe Pewex, za które można było nabywać deficytowe wówczas towary. W 1991 roku PKO SA był współtwórcą pierwszego powojennego w Polsce biura maklerskiego.

 

W 1996 roku PKO są utworzyło grupę PEKAO SA, w skład której weszły banki z tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur NBP po 1989 roku. Logiem PEKAO SA stał się żubr. Prywatyzacja PEKAO nastąpiła w czerwcu 1998 roku. Centrala banku od 2009 roku usytuowana jest w Lipowy Office Park w Warszawie. Kolejny rebranding marki PEKAO nastąpił w 2012 roku kiedy to zmieniono barwy na białą "jedynkę" na czerwonym tle.

 

W 2013 roku bank wprowadził system płatności mobilnych pod nazwą PeoPay. W skład grupy kapitałowej Banki Pekao S.A. wchodzą instytucje finansowe oraz niefinansowe oferujące kompleksowy zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych a także instytucjonalnych. Wśród polskich spółek zależnych banku wymienić należy między innymi Centralny Dom Maklerski Pekao S.A, Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., jak też Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Pekao Property S.A. i inne.

 

PEKAO SA podaje na swojej stronie internetowej, że jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jednak na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bank PEKAO SA nie jest uwzgledniony w spisie banków objętych gwarancjami. BFG jest instytucją powołaną w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów PEKAO SA zgromadzone w banku wg zapewnien banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

Zarejestruj się ZA DARMO i sprawdź ile oszczędzisz

W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.

Załóż konto
Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych