Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Koszt przelewów z Kantor.pl

Koszty przelewów z Kantor.pl do poszczególnych banków, zależnie od wypłacanej waluty:

 

    BANK     PLN EUR CHF USD GBP

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

ND ND ND ND

bezpłatnie4 bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Znalezione obrazy dla zapytania t mobile alior bank logo

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie6 bezpłatnie6 bezpłatnie6 bezpłatnie6 bezpłatnie6

w Alior Bank

bezpłatnie 5 PLN 5 PLN bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie5 5 PLN bezpłatnie5 bezpłatnie5

Znalezione obrazy dla zapytania bgż logo

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

(2)

1 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN

(3)

5 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN
  • (1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
  • (2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA (shared charges), czyli koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP (Tabela Opłat i Prowizji produktów) Twojego banku. Przelewy złotówkowe wysyłane są Eliksirem (ELIXIR to system przelewów międzybankowych realizowanych w czasie rzeczywistym), przelewy w euro wysyłane są przez SEPA, natomiast pozostałe waluty (GBP, CHF, USD) wysyłane są drogą SWIFT
  • (3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH, poza granicami kraju, wykonywane są w opcji SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR*. W opcji OUR*  koszty przelewu, tj. 60 pln, pokrywa nadawca przelewu. 
  • (4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
  • (5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
  • (6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

 

* Opcja OUR oznacza, że koszty, związane z realizacją przelewu w tym koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących – pokrywane są przez zleceniodawcę przelewu. 

 

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc