Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 364 5 364 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Millennium Bank

 

Millennium Bank powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych prywatnych banków na rynku pod ówczesną nazwą Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. Działalność banku skupiała się na klientach korporacyjnych, obsłudze biznesu. W 1991 roku bank ten wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla firm, a także podjął się działalności leasingowej. W 1992 roku bank przejął Łódzki Bank Rozwoju S.A. (pierwsze w powojennej Polsce przejęcie banku prywatnego).

 

Szybko stał się bankiem uniwersalnym o rozbudowanej ofercie, innowacyjnych produktach podążających za potrzebami klientów i trendami na rynku. W 1997 roku dołączył Bank Gdański co spowodowało zmianę nazwy na BIG Bank Gdański S.A. W 1998 roku wraz z portugalskim Banco Comercial Portugues na rynku pojawił się Millennium. Nowoczesny bank dla każdego wprowadził sukcesywnie inne niż tradycyjne kanały obsługi klienta z obsługą internetową na czele. Marka banku zmieniona została w 2003 roku. Obecnie Millennium Bank zrezygnował z powszechności na rzecz klientów premium i prywatnej bankowości, w tym dla segmentu przedsiębiorstw.

 

 

 

W 2011 roku Millennium Bank wszedł w kooperację z siecią Makro Cash&Carry, zaś w 2012 roku bank uznany został za najbardziej przyjazny bank internetowy według Newsweek. 2013 rok to sukces banku w postaci najwyższego w historii rocznego zysku, wynoszącego 536 mln zł.

 

Millennium Bank jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów Millennium Bank zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.Aktualne kursy walut - Millennium Bank

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR 4.3420 4.6106
CHF CHF 4.1536 4.4169
USD USD 3.8521 4.0903
GBP GBP 4.8230 5.1471

Aktualizacja: 08-07-2020 22:15:04

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc