Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Wzór wniosku o spłatę kredytu w walucie kredytu

2015-09-30

Spłacaj kredyt walutowy przez Kantor internetowy Kantor.pl

Wiekszość zapożyczonych w bankach kredytobiorców spłaca kredyty walutowe przelewając ratę w złotówkach, przeliczoną po bankowym kursie. Kursy walut w bankach praktycznie nigdy nie są Wniosek do bankukorzystne dla klienta. W ten sposób banki zarabiają około 1,5 miliarda złotych rocznie – tylko na wymianie walut. Kantor.pl pozwolala frankowcom płacić mniejsze raty. Korzystanie z kantoru internetowego kantor.pl jest szybkie, wygodne i przede wszystkim oszczędne. Wykorzystaj poniższy wzór wniosku o spłatę kredytu w walucie kredytu i spłacaj swój kredyt walutowy przez kantor.pl:

 

 

Wzór pisma o spłatę walutowego kredytu hipotecznego do banku


 

miejscowość, data
Imię Nazwisko
ul. Ulica 1/10, 99-999 Miejscowość
tel. 000 000 000,
email: jan@wzor.pl

 

 

dot. zmiana sposobu spłaty kredytu hipotecznego [numer umowy kredytowej]

 

 

 

                                                                                                         Do: nazwa banku
                                                                                                         ul. adres centrali banku
                                                                                                         miejscowość banku
 

                                                               

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie z dniem 26 sierpnia 2011 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. "ustawa antyspreadowa") – dalej "Ustawa", wnoszę o bezpłatną zmianę, sposobu spłaty rat kapitałowych, odsetkowych i kapitałowo-odsetkowych, kredytu hipotecznego wynikającego z umowy kredytowej nr 1111111111111 z dnia 0000.00.00 (dalej "Kredyt"), denominowanego/ indeksowanego kursem [CHF / EUR], w walucie denominowanej/indeksowanej [CHF / EUR], tj. spłaty rat kredytu w walucie [CHF / EUR].

Zgodnie z Ustawą, proszę o przedstawienie bezpłatnego numeru rachunku bankowego w taki sposób, aby spłata rat kredytu mogła następować bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów po mojej stronie za wykonanie przelewu walutowego.

Spłatę rat Kredytu w walucie denominowanej / indeksowanej [CHF / EUR] chcę rozpocząć od [1 (miesiąca) 2014 r.]

Ponieważ Ustawa nie wymaga aneksowania umowy kredytowej, proszę o przesłanie na mój ww. adres korespondencyjny bezpłatnego numeru rachunku bankowego do spłaty Kredytu w walucie [CHF / EUR].

Proszę o przesłanie mi korespondencji wskazującej ten bezkosztowy numer rachunku bankowego w terminie do [1 (miesiąca) 2014 r.] 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją prawa Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, powyższe postulaty uzasadnione są odpowiednimi zapisami prawa, które brzmią:

Art. 69, ust. 3.

W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.

a także:

Art. 75b.

1. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, nie może wiązać się z poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów.

2. Bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcę uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego podmiotu.

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 69 ust. 3, jest wolne od opłat w przypadku, gdy kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Zważywszy na publikację zmian w Dzienniku Ustaw z 11 sierpnia 2011 Nr 165 poz. 984, przytoczona powyżej podstawa prawna obowiązuje od dnia 26.08.2011.

 

Z wyrazami szacunku,

 

podpis

 

Imię Nazwisko

 


 

 

Oszczędzaj w naszym kantorze internetowym jeszcze dzisiaj    Zarejestruj się

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc