Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Wiadomości tygodniowe z rynku złotego

2015-11-09

Jednym z ważniejszych krajowych wydarzeń ubiegłego tygodnia był wstępny odczyt wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie -0,8% rok do roku, który okazał się słabszy od prognoz na poziomie -0,7% (finalne dane w najbliższy piątek 13 listopada). Deflacja została zinterpretowana jako uniemożliwienie osiągnięcia dodatniego wskaźnika CPI przed końcem roku 2015 i nie zmieniła nastawienia Rady Polityki Pieniężnej, której decyzją stopy procentowe pozostały na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie.

 

 

Utrzymujące się zjawisko ujemnego CPI będzie argumentem dla nowego składu RPP, która najprawdopodobniej będzie bardziej gołębia, czyli bardziej chętna do obniżek stóp procentowych. Szczególnie, że luzowanie wpisze się też w kontekst międzynarodowy, ponieważ Europejski Bank Centralny zasugerował luzowanie polityki monetarnej na najbliższym posiedzeniu 3 grudnia.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było potwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności zmian przepisów o OFE z ustawą zasadniczą. Zgodnie z wyrokiem, konstytucyjne było: przeniesienie zgromadzonego kapitału z OFE do ZUS-u i nałożenie obowiązku ponownej deklaracji społeczeństwa w jaki sposób chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury; zakazanie inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Natomiast niekonstytucyjny był zakaz reklamy OFE w środkach masowego przekazu. Uzasadnieniem wyroku było określenie środków pieniężnych OFE jako danin publicznych, a w związku z tym umożliwienie państwu swobodnego nimi dysponowania. Ponadto system oceniono jako stabilny i bezpieczny, a nowelizację ustawy jako neutralną dla społeczeństwa ale zasadną z punktu widzenia finansów publicznych. Z kolei zakaz inwestowania w obligacje skarbowe miały zachęcić OFE do inwestowania w realna gospodarkę.

 

Krajowe czynniki zeszły na dalszy plan w obliczu zapowiedzi zacieśniania monetarnego przez System Rezerwy Federalnej w USA na najbliższym posiedzeniu (15-16 grudnia). Jastrzębi komunikat komitetu FOMC osłabił złotówkę. Zacieśnianie monetarne w Ameryce w konfrontacji z prognozą luzowania polityki pieniężnej w Polsce, to zapowiedź poważnych problemów złotówki względem USD w najbliższych miesiącach.

 

Wszystkie powyższe argumenty sugerują fundamentalną słabość polskiej waluty, której nadrzędną przyczyną są czynniki wewnętrzne. Rozczarowujące dane makroekonomiczne oraz ryzyko powołania gołębich członków Rady Polityki Pieniężnej na przełomie stycznia i lutego. Uzasadnienia osłabienia można też doszukiwać się w czynnikach międzynarodowych, ponieważ FED zamierzając podnosić stopy procentowe w najbliższym czasie, umocni dolara względem innych walut. W nadchodzącym tygodniu nastąpi publikacja danych o polskim PKB oraz finalny odczyt wskaźnika CPI. Natomiast międzynarodowe bodźce powinny być względnie neutralne dla PLN.

 

Autor:

Olaf Kowalski Departament Doradztwa Inwestycyjnego

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc