Wypłata środków z konta

Wypłata środków z konta Użytkownika

wypłata środków z kontaŻeby wypłacić środki zgromadzone na koncie Użytkownika kantor.pl należy uprzednio zdefiniować rachunek bankowy w walucie, w jakiej środki maja być wypłacone. Użytkownik w każdej chwili może dokonać wypłaty posiadanych środków pieniężnych dostępnych w koncie według schematu prezentowanego niżej.

 

 

Krok 1 – Przejście do wypłaty środków

Wypłatę środków należy zacząć od przejścia w Panelu Transakcyjnym do zakładki "wypłata środków" znajdującej się w bocznym menu.


 

Krok 2 – Określenie waluty i rachunku do wypłaty

Przed zaakceptowaniem wypłaty Użytkownik musi wybrać parametry wypłaty. Uzupełnienie pól wymaganych do zrealizowania wypłaty jest wizualizowane poprzez zmianę koloru obwodu przycisku "wykonaj" z czarnego na czerwony. Po pierwsze wybrać należy jaką walutę chce się wypłacić. Wyboru można dokonać jedynie w obrębie posiadanych walut na koncie Użytkownika.

 


Później Użytkownik winien wybrać rachunek bankowy, na jaki kantor.pl ma przelać wypłacane środki. Rachunek musi być rachunkiem zdefiniowanym w koncie Użytkownika poprzez zakładkę "rachunki bankowe".

 


Użytkownik może uzupełnić indywidualny tytuł przelewu poprzez modyfikację pola tytuł przelewu.  Jeżeli Użytkownik nie zdefiniuje tego pola przelewowi zostanie nadany tytuł automatycznie przez kantor.pl.

 


W usłudze TopTransfer czyli obejmującej banki w jakich kantor.pl posiada swoje rachunki (rachunki bankowe kantor.pl), wypłata będzie wyższa niż 50 złotych lub 20 jednostek waluty obcej Użytkownika nie obciąża się kosztami transakcji.

 

Jeśli wypłata środków przebiega w trybie OneDay+ bądź kwota wypłaty jest niższa od 50 złotych lub 20 jednostek waluty Użytkownik może zostać obciążony kosztami przelewu. O wysokości obciążenia, opłacie Użytkownik zostaje poinformowany komunikatem poprzedzającym akceptację wypłaty środków w panelu transakcyjnym.

 

 

Krok 3 – Określenie kwoty wypłaty

Po wybraniu powyżej wymienionych parametrów Użytkownik podać musi kwotę, jaka ma być wypłacona. Z automatu w polu wyboru wyświetla się maksymalna suma dostępna w danej walucie.

 

Istnieje możliwość wypłaty mniejszej sumy niż dostępna w koncie Użytkownika. Aby określić sumę do wypłaty należy wybrać opcję "chcę podać inną kwotę do wypłaty". Opcję tą należy wybrać także przy wypłacie różnych sum w różnych walutach na różne rachunki bankowe, a także wtedy gdy pewną część środków chce się pozostawić nadal w koncie Użytkownika kantor.pl.

 

Wybierając opcję "chcę podać inną kwotę do wypłaty", obwód pola "kwota do wypłaty" zmienia kolor z czarnego na czerwony, a Użytkownik może w polu wpisać dowolną sumę nie większą niż suma środków dostępnych w koncie.

 

 

Krok 4 – Wykonanie wypłaty środków

Wraz z kliknięciem "wykonaj" następuje wypłata środków z kantor.pl, jednak zlecenie wypłaty dokonane po godzinach pracy kantor.pl realizowane jest dopiero kolejnego dnia roboczego. Potwierdzeniem zlecenia wypłaty jest komunikat wyświetlany Użytkownikowi :

 

 

Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić status transakcji poprzez wybór zakładki "historia transakcji" w Panelu Transakcyjnym.

 

Ostatnim krokiem w transakcji jest przelanie środków przez serwis kantor.pl na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Potwierdzeniem zrealizowania wypłaty jest e-mail jaki wysyła system automatycznie.

 

 

 

Środki pieniężne zaksięgowane zostaną na rachunku bankowym Użytkownika zależnie od banku w jakim się on znajduje. Okres ten może trwać kilka sekund jak i kilka dni, maksimum 3 dni robocze. Zawsze wypłata zlecana po godzinach pracy kantor.pl realizowana jest kolejnego dnia roboczego, co może dodatkowo przedłużyć termin księgowania środków.


Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych