Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:30 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Rejestracja

Instrukcja rejestracji użytkownika

rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Panelu Transakcyjnego serwisu kantor.pl oferującego wymianę walut z wykorzystaniem rachunków bankowych Użytkownika, wymagana jest rejestracja zgodnie z poniższą instrukcją. Rejestracja zobowiązuje do dokładnego wypełnienia ze wskazaniem danych zgodnych ze stanem faktycznym pól formularza rejestracyjnego. Formularz dostępny jest po wybraniu zakładki REJESTRACJA na stronie głównej serwisu. Przycisk ten zlokalizowany jest po prawej na górnym pasku menu. Rejestracja umożliwia logowanie sie do platformy transakcyjnej kantor pl i korzystania z atrakcyjnych warunków wymiany walut online. 


 

rejestracja

 

 

Krok 1 – Identyfikacja Użytkownika

Na tym etapie dokonuje się wyboru Użytkownika serwisu kantor.pl. W przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wskazać w polu wyboru należy Firma.

 

Identyfikacja Użytkownika

 

Kiedy Użytkownik jest osobą fizyczną w polu wyboru należy wskazać Osoba fizyczna.
 


 

Jeśli w kroku pierwszym wypełniono pole Firma, Dane Użytkownika uzupełnić należy według poniżej zamieszczonej instrukcji. 
 

 

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niżeli wskazany adres podstawowy, należy wybrać opcję "chcę podać inny adres korespondencyjny", a następnie wypełnić pola danych według wzoru.
 

 

reprezentant firmyBy przejść do kolejnego kroku Rejestracji konieczne jest wskazanie danych Reprezentanta Firmy. Reprezentantem Firmy może być osoba upoważniona przez umocowanych przedstawicieli Firmy do reprezentacji w związku z korzystaniem z serwisu kantor.pl. Login do serwisu Reprezentanta Firmy stanowi służbowy e-mail. Poza tym konieczne jest podanie służbowego numeru telefonu, który będzie wykorzystywany do celów logowania w serwisie kantor.pl.

 


 

Kiedy upewnimy się, ze wszystkie dotąd wprowadzone dane są poprawne należy przejść dalej poprzez kliknięcie w przycisk "Dalej". Jeśli na tym etapie chcemy zrezygnować z Rejestracji należy kliknąć "Anuluj".

 

 

Krok 1b – Wypełnienie danych – osoba fizyczna

Kiedy w polu wyboru Użytkownika wybrana została osoba fizyczna należy wprowadzić dane Użytkownika wedle zamieszczonego niżej przykładu.
 

 

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres podany jako podstawowy należy wybrać opcję "chcę podać inny adres korespondencyjny" i uzupełnić dane tak samo jak w przykładzie rejestracji firmy. Końcowym elementem uzupełniania danych jest podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, który stanowić będzie login do serwisu kantor.pl i na który będą adresowane informacje w związku z niektórymi procesami np. potwierdzeniem rejestracji.

 

 

Po sprawdzeniu uzupełnionych danych, o ile są prawidłowe należy kliknąć w przycisk "Dalej". Jeżeli chcielibyśmy zrezygnować z Rejestracji należy kliknąć "Anuluj".
 

 

 

Krok 2a – Weryfikacja wprowadzonych danych

Ten etap Rejestracji zobowiązuje do sprawdzenia dotąd wprowadzonych informacji. UWAGA! Wskazane dane Użytkownika nie mogą różnić się od danych właściciela rachunków bankowych, jakie w dalszej części rejestracji zostaną dodane w Panelu Transakcyjnym kantor.pl. Jeśli dane Użytkownika i właściciela konta bankowego różnią się należy je poprawić poprzez kliknięcie w przycisk "Popraw".

 


 

Jeżeli wszystkie dotąd dane Użytkownika są uzupełnione prawidłowo i nie wymagają poprawy należy przejść do następnego kroku Rejestracji.

 

 

Krok 2b – Ustanowienie hasła

W trosce o bezpieczeństwo transakcji realizowanych za pośrednictwem internetowego kantoru kantor pl wprowadzona została ocena siły hasła. Użytkownik wybierając hasło informowany jest o sile dla wskazanego hasła. By hasło zostało zaakceptowane musi mieć co najmniej "umiarkowaną" siłę. Hasło winno składać się z ośmiu znaków, tak małych jak i dużych liter, cyfr, jak i znaków specjalnych (!,@,#,$,%,^,*,?,_). Po wyborze hasła i sprawdzeniu jego siły należy hasło powtórzyć w polu "potwierdzenie hasła do konta", a następnie przepisać kod weryfikacyjny do pola 'przepisz ciąg znaków z obrazka'.
 

 

 

Krok 2c - Akceptacja Regulaminu

By zakończyć rejestrację niezbędna jest akceptacja regulaminu, a co za tym idzie również wyrażenie zgody na otrzymywanie dokumentów księgowych drogą elektroniczną, jak i przetwarzanie danych osobowych. Sugeruje się także wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w ofercie serwisu i nowo wprowadzonych funkcjonalności platformy, co jednak nie jest obowiązkowe. Po dokonaniu akceptacji przez zaznaczenie "zgód" należy kliknąć "Rejestruj".

 

 

Krok 3 – Ukończenie rejestracji

Jeżeli wcześniej wymienione czynności zostały wykonane prawidłowo winno się nam pojawić okno z komunikatem jak poniżej. Jednocześnie na wskazany w rejestracji adres e-mail Użytkownika wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

 

 

 

Krok 4 – Potwierdzenie rejestracji

Przy pomocy linku otrzymanego w wiadomości e-mail

 

Potwierdzenie rejestracji

 

należy otworzyć stronę serwisu www, co jest czynnością równoznaczną z aktywowaniem konta Użytkownika i ukończeniem procesu rejestracji. Ten krok służy również pozyskaniu informacji zwrotnej o tym w jaki sposób Użytkownik dowiedział się o ofercie i serwisie kantor.pl. Rozwijana lista umożliwia wybrać stosowną pozycję. Ukończona aktywacja skutkuje wysłaniem na adres e-mail z następującymi informacjami:
 

email powitalny


 

E-mail ten zawiera treści będące skróconym helpem po serwisie kantor.pl. Następnie można przejść do logowania się do serwisu poprzez wybór odpowiedniej opcji na stronie głównej kantor.pl.

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc