Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Lokalne konsolidacje na rynku PLN

2015-10-14

Handel na rynku złotego upływa po znakiem budowania lokalnych konsolidacji, które pozostają bez większego wpływu na średnioterminowe scenariusze. Kurs USDPLN porusza się w ramach lokalnej konsolidacji, której punkty brzegowe znajdują się na 3,70 oraz 3,7265.

 

 

USDPLN

 

Moim zdaniem z większym prawdopodobieństwem należy oczekiwać przebicia pierwszego z wymienionych ograniczeń i kontynuacji sekwencji spadkowej zainicjowanej z początkiem bieżącego miesiąca. Docelowe zasięgi dla takiego scenariusza rozciągają się pomiędzy 3,64 a 3,68, gdzie dolne ograniczenie średnioterminowego trendu bocznego zbiega się istotną linią trendu poprowadzoną po minimach od połowy maja bieżącego roku. Moim zdaniem na tym poziomie dojdzie do uaktywnienia się strony popytowej, a w konsekwencji rozpocznie się budowanie kolejnej fali w ramach wspomnianej wcześniej kilkumiesięcznej konsolidacji.

 

 

EURPLN

 

Na wykresie EURPLN trwa budowanie średnioterminowej konsolidacji. Kurs po odbiciu od jej dolnego ograniczenie zmierza powoli, aczkolwiek konsekwentnie na północ. W tej chwili docelowe zasięgi dla oglądanej zwyżki stanowią opory rozciągające się pomiędzy 4,2580 a 4,2670. Geneza tych poziomów została przedstawiona na wykresie powyżej. Przebicie tych oporów otworzyłoby drogę do umocnienia wspólnej waluty względem złotego w okolice 4,3050 (78% zniesienie spadków zainicjowanych na tym rynku pod koniec ubiegłego roku). Taki wariant jest na obecnym etapie wariantem preferowanym.

 

 

 

 

Autor:

Dawid Jacek EFIX Dom Maklerski S.A.

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc