Wypłaty z Kantor.pl

Koszty przelewów z Kantor.pl do poszczególnych banków, zależnie od wypłacanej waluty:

 

     BANK      PLN EUR CHF USD GBP

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

ND ND ND ND

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

t-mobile logo

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie*

bezpłatnie* bezpłatnie* 5 PLN bezpłatnie* bezpłatnie*
bnp logo bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie* bezpłatnie*

(2)

1 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN

(3)

5 PLN 3 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN
 • (1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
 • (2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA (shared charges), czyli koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP (Tabela Opłat i Prowizji produktów) Twojego banku.
 • (3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH, poza granicami kraju, wykonywane są w opcji SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR**. W opcji OUR* koszty przelewu, tj. 60 pln, pokrywa nadawca przelewu. 
 • (4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy bankowe niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
 • (5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD; przelewy bankowe niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
 • (6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

* ING: opłata za przelewy poniżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN - 1zł
 • EUR, USD, GBP - 3zł
 • CHF - 5zł

ING: opłata za przelewy powyżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN, EUR, USD, GBP - Bezpłatnie
 • CHF - 5zł

mBank: opłata za przelewy poniżej 3000PLN, 750EUR, 750USD, 500CHF , 500GBP:

 • PLN - 1zł
 • EUR, USD, GBP, CHF - 5zł

mBank: opłata za przelewy powyżej 3000PLN, 750EUR, 750USD, 500CHF , 500GBP:

 • PLN, EUR, USD, GBP, CHF - Bezpłatnie

BNP Paribas: opłata za przelewy poniżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN - 1zł
 • EUR, USD, GBP, CHF - 2,5zł

BNP Paribas: opłata za przelewy powyżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN, EUR, USD, GBP, CHF - Bezpłatnie

Millenium: opłata za przelewy poniżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN, EUR, USD, GBP, CHF - 2,5zł

Millenium: opłata za przelewy powyżej 3000PLN, 500EUR, 500CHF, 500USD, 500GBP:

 • PLN, EUR, USD, GBP, CHF - Bezpłatnie

 

** Opcja OUR oznacza, że koszty, związane z realizacją przelewu w tym koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących – pokrywane są przez zleceniodawcę przelewu.

Często zadawane pytania:

Koszt realizacji przelewów w ramach mBank

Koszt transakcji w ramach rachunku dawnego Nordea Bank Polska

Koszt przelewów walutowych wysyłanych z rachunków Raiffeisen Polbank

Koszt przelewów walutowych z ING

Transakcje z różnych kont i banków w których kantor.pl nie ma kont bankowych

 

 

 

Koszt realizacji przelewów w ramach mBank

Koszt Realizacji przelewu w mBanku jest różna w zależności od posiadanego rodzaju konta. Kantor.pl dysponuje rachunkiem korporacyjnym w mBanku. W przypadku Klientów posiadających rachunki w bankowości detalicznej mBanku (numery rozliczeniowe XX 1140 2004 XXXX XXXX XXXX XXXX oraz XX 1140 2017 XXXX XXXX XXXX XXXX, razem 26 cyfr) obowiązują opisane poniżej zasady. Przelewy walutowe z rachunku detalicznego na korporacyjny są w mBanku odpłatne według Tabeli opłat i prowizji banku. Przelewy w EUR, CHF oraz USD i GBP do sum 750EUR/USD, 500CHF/GPB są płatne, a opłata wynosi 5zł, zaś kwoty powyżej wymienionych są realizowane bez opłat. Transakcje złotówkowe są darmowe bez względu na kwotę przelewu. mBank informuje o zmianach w tym zakresie oferując wysyłanie przelewów w walucie obcej z rachunków detalicznych na korporacyjne bezpłatnie, jednak szczegółów na ten temat należy poszukiwać na stronach banku, bowiem z reguły mBank nalicza opłaty. 

Przelewy w PLN wysyłanie z kont detalicznych księgowane są na rachunkach bankowości korporacyjnej w godzinach między 7:00 a 18:00. Wszystkie transakcje zlecone po 18:00 są księgowane w następnym dniu roboczym od godziny 7:00. Również przelewy w EUR, USD, CHF oraz GPB są realizowane w ciągu dnia roboczego w trzech sesjach o 05:55 i 9:55 oraz 13:25. Przelewy walutowe wychodzące z kantor.pl na rachunki w mBanku są księgowane według sesji wewnętrznych o 12:00, 15:00 oraz 18:15.

 

 

Koszt transakcji w ramach rachunku dawnego Nordea Bank Polska

W wyniku połączenia Nordea Bank Polska z PKO BP aktualnie obsługa rachunków dawnego banku Nordea realizowana jest według podobnych zasad dla rachunków PKO BP. Przelewy PLN, EUR i CHF są realizowane bezpłatnie, a przelewy walutowe USD i GBP są płatne 5 PLN; transakcje wykonywane są w trybie zwykłym. Realizując przelewy do kantor.pl prosimy przesyłać na nasze konta w PKO BP, które dostępne są w panelu transakcyjnym.

 

 

Koszt przelewów walutowych wysyłanych z rachunków Raiffeisen Polbank

Przelewy walutowe, a także walutowe realizowane z rachinków Raiffeisen Polbank są bezpłatne. Księgowanie przelewów w walutach obcych z rachunków bankowości korporacyjnej jak i detalicznej odbywa się w dni robocze między godziną 9.00 a 15.00, a co ważne po 15.00 nie są realizowane także przelewy wyjściowe z kantor.pl do Raiffeisen Polbank. Zlecone przelewy po godzinie 15.00 są realizowane kolejnego dnia roboczego.

 

 

Koszt przelewów walutowych z ING

Przelewy walutowe w EUR i USD są bezpłatne od kwoty 500 EUR, 500 USD; walutowe przelewy bankowe niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN. Przelewy walutowe CHF i GBP są płatne 5 PLN. Przelewy złotówkowe są bezpłatne. 

Przelewy z kantor.pl na rachunki ING wysyłane są w tym samym dniu roboczym, najpóźniej kolejnego dnia, jeśli zlecenie przelewu z rachunku kantor.pl nastąpiło po 18:00. Transakcje wysłania środków z kont ING na rachunki kantor.pl są księgowane w kwadrans, jednak tyczy się to przelewów złotówkowych. W przypadku transakcji w walucie obcej 15 minut trwa księgowanie przelewu zleconego przed godziną 18.00, te wysłane po 18.00 są księgowane kolejnego dnia roboczego rano. 

 

 

Transakcje z różnych kont i banków w których kantor.pl nie ma kont bankowych

Posiadając konta w różnych bankach nie ma przeszkód by korzystać z wymiany i przelewów walutowych w kantor.pl. Dodając kolejne rachunki bankowe do panelu transakcyjnego należy je odpowiednio zdefiniować i w przypadku wykonania zlecenia przelewu wybrać stosowne konto do wypłaty.

 


Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych