Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Kurs EUR/USD kontynuuje ruch wzrostowywano

2013-12-06

Kurs EUR/USD kontynuuje ruch wzrostowy wzdłuż przełamanej w listopadzie dolnej bandy poprowadzonego od lipca kanału wzrostowego. Ustanowił tym samym maksimum w okolicy 1,37. Tydzień zaczął się od publikacji odczytów PMI, które wskazały na przyśpieszenie ożywienia w europejskim przemyśle. PMI dla strefy euro wzrósł w listopadzie do 51,6 pkt. z 51,3 miesiąc wcześniej. Najbardziej wyczekiwanym przez inwestorów wydarzeniem dotyczącym strefy euro była jednak konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Rynek spodziewał się gołębiego tonu wypowiedzi prezesa Mario Draghiego i przygotowania gruntu pod dalsze łagodzenie. Rada Prezesów ECB jednak ponownie zaskoczyła. Decydenci zakomunikowali bowiem brak konieczności dalszego luzowania polityki pieniężnej. Mniej pesymistyczne od oczekiwań okazały się również przedstawione na konferencji prognozy. Prognoza wzrostu PKB na 2014 rok została obniżona do 1,1 proc. podczas gdy rynek spodziewał się rewizji do 1,0 proc. W 2014 inflacja HICP ma wynieść 1,1 proc., a w 2015 dynamika cen ma przyśpieszyć do 1,3 proc.

 

Poprawa na rynku pracy USA

Ze Stanów Zjednoczonych napłynęły dane wskazujące na poprawę na rynku pracy. Najpierw na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 215 tys. wskazał raport ADP. Był to wzrost większy niż zakładał konsensus (173 tys.) i zarazem największy od roku. Dane te zostały potwierdzone przez oficjalny odczyt z rynku pracy publikowany przez Bureau of Labor Statistics. Wskazał on na wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 203 tys. i stopę bezrobocia równą 7 proc. Rynek spodziewał się zmiany w zatrudnieniu na poziomie 185 tys. i stopy bezrobocia równej 7,2 proc. Obecny poziom stopy bezrobocia jest najniższy od 2008 roku. Opublikowane dane przełożyły się jedynie na krótkoterminowe spadki EUR/USD. Powinny przyczynić się jednak do wzmożenia oczekiwań wcześniejszego rozpoczęcia ograniczenia skupu aktywów, co spowoduje aprecjację dolara również w dłuższej perspektywie.


Decyzja BoE zgodna z oczekiwaniami

Emocji nie wywołała natomiast decyzja Banku Anglii. Zgodnie z oczekiwaniami pozostawił on stopy procentowe na dotychczasowym poziomie (główna 0,5 proc.) oraz nie zmienił wartości programu skupu aktywów (375 mld funtów). Po wzrostach GBP/USD jakie obserwowaliśmy w listopadzie, pierwszy tydzień grudnia kończy się blisko poziomu otwarcia (1,6360). Świeca wysokiej fali, która ukształtuje się na wykresie tygodniowym jeśli sesja zakończy się na obecnym poziomie, świadczy o niepewności inwestorów, którą w kontekście poprzednich zwyżek można rozpatrywać jako zapowiedź spadkowej korekty.


Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna: 2,5 proc.). Przewidywalność polityki pieniężnej przez następne kilka miesięcy powoduje, że należy monitorować sytuację na rynkach, które z wyprzedzeniem mogą wskazywać na potrzebę zacieśnienia polityki prowadzonej przez NBP. Najbardziej istotnym pod tym względem wydaje się rynek kredytowy. Dane publikowane przez KNF wskazują na spadek dynamiki przyrostu należności od sektora niefinansowego. W październiku wzrosły one jedynie o 1,9 proc. w ujęciu rocznym. Oznacza to brak impulsu, który mógłby zadecydować o zmianie perspektyw zakładających utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Złoty wciąż pozostaje stabilny, a kurs EUR/PLN najprawdopodobniej będzie kontynuował ruch w kilkugroszowym przedziale wahań w pobliżu 4,20. Oscylator ATR(10) liczony zarówno dla interwału dziennego jak i tygodniowego wskazuje na najniższą w historii zmienność notowań EUR/PLN.

 

Autor:

Grzegorz Załęski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc