Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Inflacja przesądziła o wzrostach EUR/USD

2013-11-29

Kurs EUR/USD ustanowił tygodniowe maksimum na poziomie 1,3620. Początek tygodnia został zdominowany przez dane ze Stanów Zjednoczonych. Nie przyniosły one jednak jednoznacznej wskazówki odnośnie kondycji amerykańskiej gospodarki. Lepiej od oczekiwań wypadła liczba pozwoleń na budowę, która wzrosła do poziomu najwyższego od dwóch lat oraz dane z rynku pracy. Powyżej konsensusu znalazły się również indeksy Chicago PMI i Uniwersytetu Michigan. Pogorszeniu uległy natomiast nastroje konsumentów obrazowane indeksem Conference Board, który spadł z 71,2 do 70,4 pkt. Spadek odnotowany został również w zamówieniach na dobra trwałego użytku, które okazały się o 2 proc. mniejsze niż przed miesiącem. Do spadku przyczyniły się między innymi zamówienia na samoloty firmy Boeing, które w październiku wyniosły 79 sztuk względem 127 sztuk miesiąc wcześniej. Zaskoczeniem był spadek zamówień z wyłączeniem środków transportu, których dynamika wyniosła -0,1 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 0,5 proc. Mieszane dane przyczyniły się do niepewności wśród inwestorów w pierwszej połowie tygodnia. Przez ten czas kurs EUR/USD mozolnie kontynuował rozpoczęte wcześniej wzrosty. W końcówce tygodnia handel w USA ograniczony był przez Święto Dziękczynienia, a uwaga inwestorów skupiła się na wskaźnikach inflacyjnych ze strefy euro. Inflacja konsumencka dla całej strefy euro wzrosła z 0,7 do 0,9 proc. r/r. Przyspieszenie dynamiki wzrostu nieco oddala perspektywę dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (z obniżeniem stopy depozytowej do ujemnego poziomu włącznie). Wydźwięk tych danych zwiększa fakt, że to właśnie, w głównej mierze groźba deflacji stała za ostatnią decyzją o obniżce kosztu pieniądza w strefie euro. Obecny poziom wciąż jest jednak poniżej celu inflacyjnego ECB, który nie zostanie osiągnięty dopóki ożywienie nie przełoży się na spadek bezrobocia i wzrost płac. Z tego powodu nie można liczyć na długofalowa aprecjację euro, a w perspektywie kilkunastu miesięcy bardziej prawdopodobne są zniżki kursu EUR/USD.

 

Umocnienie funta po wybiciu z konsolidacji

W tym tygodniu zwyżki odnotował również kurs GBP/USD. Pretekstem do zwiększenia zmienności był odczyt PKB za III kwartał. Była to pierwsza rewizja, która potwierdziła wstępny odczyt (1,5 proc. r/r). Okazało się to jednak wystarczające do przełamania poziomu szczytów z października (1,6260) i rozpoczęcia wzrostów w wyniku których notowania ustanowiły nowy szczyt tuż poniżej tegorocznego maksimum (1,6380).

 

USD/JPY powyżej ważnego oporu

Powyżej istotnego oporu znalazły się także notowania USD/JPY. Już na początku tygodnia przebił poziom 101,5 na którym znajduje się szczyt z lipca, oraz który również wcześniej (po raz pierwszy jeszcze w ubiegłym wieku) stanowił istotny punkt zwrotny dla kursu. Za kontynuacją wzrostów przemawiają opublikowane pod koniec tygodnia dane z Japonii. Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI w październiku wyniosła 1,1 proc. r/r. Niewiele powyżej konsensusu (3,9 proc.) znalazła się stopa bezrobocia, która pozostała na odnotowanym również we wrześniu poziomie 4 proc. Negatywnym zaskoczeniem była natomiast produkcja przemysłowa, której roczna dynamika spadła z 5,1 proc. do 4,7 proc. podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu do 6,3 proc. Nasza prognoza zakłada zwyżki kursu USD/JPY do poziomu 108 w okresie 12 miesięcy.

 

Złoty pozostaje stabilny

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,2 proc. r/r (konsensus 4,3 proc.). Stopa bezrobocia zgodnie z konsensusem pozostała natomiast na poziomie 13 proc. Dane te nie miały jednak silnego wpływu na notowania złotego. Kurs EUR/PLN w skali całego tygodnia odnotował wzrost, jednak w dłuższym terminie cały czas stabilizuje się w kilkugroszowym przedziałem wahań.

 

Autor:

Grzegorz Załęski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc