Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Gospodarka USA wraca na ścieżkę wzrostu

2014-03-25

Kurs EUR/USD dynamicznie odbił się od okolicy 1,3750. Bariera ta wyznacza obecnie silne wsparcie stojące na drodze do 1,3650. Na początku wtorkowej sesji kurs kontynuuje konsolidację z sesji azjatyckiej i znajduje się przy 1,3840.

 

Niska zmienność w notowaniach EUR/USD wpisuje się w sytuację pozostałych walut G-10. Żadna z nich nie zmienia dziś swojej wartości do dolara o więcej niż 0,1 proc. Kurs EUR/PLN utrzymuje się w okolicach 4,20, a USD/PLN jest przy 3,0350. Spodziewamy się kontynuacji stabilizacji wartości złotego w relacji do euro i osłabienia do dolara. W przypadku eurodolara ryzyko wyjścia ponad 1,40 wyraźnie zmalało za sprawą werbalizacji zaniepokojenia władz monetarnych strefy euro umocnieniem wspólnej waluty, a także bardziej jastrzębim stanowiskiem FOMC. Druga z tych tendencji znajduje podatny grunt pod postacią wychodzenia amerykańskiej gospodarki spod wpływu zimy. Dziś taką ocenę powinien potwierdzić indeks nastrojów konsumenckich Conference Board, który prawdopodobnie wzrośnie wbrew geopolitycznym napięciom w Europie Wschodniej i wyższym cenom paliw w USA za sprawą poprawy kondycji rynku pracy oraz siły rynku akcji. Warto również zwrócić uwagę na tendencje cenowe w brytyjskiej gospodarce, w wypadku pogłębienia dezinflacji funt będzie bardzo mało odporny na siłę dolara.

 


Chwilowe pogorszenie nastrojów w Niemczech

 

Ostatnie odczyty wskaźników bazujących na badaniach ankietowych przeprowadzanych wśród przedsiębiorców i analityków wykazały pogorszenie sentymentu. Podobnie będzie również zapewne z indeksem Ifo, tym bardziej, że wskaźnik ten przed miesiącem zaskoczył silnym wzrostem. Słabsza seria danych nie powinna zmieniać oceny kondycji niemieckiej gospodarki: będzie ona motorem stopniowego odbicia w całym Eurolandzie.

 

Wydatki konsumentów rosną coraz szybciej w Polsce

 

Prognozujemy wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej do 7,2 proc. r/r a stopa bezrobocia wzrośnie jedynie o 0,1 pkt. proc. do 14,1 proc. Pierwsza z tych prognoz jest nieco wyższa od konsensusu rynkowego. Taka skala wzrostu dynamiki to skutek sprzyjającego efektu bazy oraz przede wszystkim najwyższej od trzech lat wartości Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej, który jest najlepszym krótkookresowym barometrem koniunktury konsumenckiej. Zakładamy, że jego popraw będzie nadal kontynuowana, co pozwoli na utrzymanie dynamicznego wzrostu spożycia indywidualnego. Nasz scenariusz potwierdza wzrost wskaźnik klimatu konsumenckiego TNS Consumer Index. Polepszają się wszystkie jego składowe z wyjątkiem sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

 

Autor:

Bartosz Sawicki

DM TMS Brokers

Kierownik Departamentu Analiz

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc