Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

Dolar amerykański zyskał na wartości

2014-02-12

Po wystąpieniu nowej prezes Fed dolar amerykański zyskał na wartości. Kurs EUR/USD zniżkował do 1,3625. Relatywnie stabilne natomiast pozostają notowania polskiej waluty. Kurs euro znajduje się na 4,17, a USD/PLN na 3,0560.

 

Dziś najważniejszym wydarzeniem na rynku powinna być publikacja kwartalnego raportu Banku Anglii nt inflacji (11:30). Pierwsza prezentacja półrocznego raportu o polityce pieniężnej za kadencji Janet Yellen nie przyniosła zaskoczenia. Szefowa Fed nie zasygnalizowała bowiem żadnych zmian w porównaniu do polityki prowadzonej przez jej poprzednika – Bane Bernanke. Tym samym słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy oraz niepokoje na rynkach wschodzących wyglądają na niewystarczające powody by Rezerwa Federalna zdecydowała się na przerwanie zapoczątkowanej w grudniu ubiegłego roku ścieżki zmniejszania skupu aktywów o 10 mld USD miesięcznie.

 

Yellen powiedziała m. in., że jeżeli napływające dane wskazywać będą na poprę sytuacji na rynku pracy, a inflacja powróci do długoterminowego celu, Komitet kontynuował będzie stopniowe wychodzenie z QE3. Słowa Yellen utwierdzają nas w przekonaniu o nieuchronności końca ery luzowania ilościowego. Co więcej jesteśmy zdania, że jeżeli po zakłóconych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi słabszych danych za ostatnie dwa miesiące, odczyty ponownie zaczną zaskakiwać in plus, możliwa jest nawet intensyfikacja ograniczania programu skupu aktywów. Tym samym podtrzymujemy nasze zdanie o nadchodzącej sile amerykańskiej waluty i spadku kursu EUR/USD do 1,31 w okresie trzech miesięcy.
 


Zmiana retoryki w Anglii

Forward guidance Banku Anglii mówi o możliwości podwyżki stóp procentowych w momencie gdy stopa bezrobocia spanie poniżej 7 proc. W listopadzie jednak stopa bezrobocia spała do poziomu 7,1 proc., a gubernator BoE Mark Carney stwierdził, że nie widzi konieczności podwyżek stóp, gdy bezrobocie zejdzie jeszcze niżej. To z kolei postawiło pod znakiem zapytania wiarygodność, jaki i zasadność formułowania uzależnionego od konkretnych danych forward guidance. W dzisiejszym raporcie obniżone mogą zostać prognozy inflacji, co dodatkowo oddala w czasie pierwszą podwyżkę stóp. To z kolei krótkoterminowo powinno osłabić funta szterlinga. W kolejnych miesiącach jednak na fali nabierającej tempa brytyjskiej gospodarki funt powinien zyskiwać. Rozbieżne perspektywy polityk pieniężnych BoE i ECB powinny umacniać funta wobec euro.

 

Autor:

Szymon Zajkowski
Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc