Dolar mocniejszy

2016-04-04

Dziś o godzinie 14:30 zostały opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy, w większości bijąc oczekiwania ekonomistów. Powyżej oczekiwań ukształtował się odczyt dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, gdzie w marcu przybyło 215 tys. nowych etatów przy konsensusie na poziomie 205 tys. Pozytywnie został także zrewidowany poprzedni odczyt z 242 tys. do 245 tys.


W górę ruszyła także dynamika przeciętnego godzinowego wynagrodzenia. W marcu w ujęciu miesięcznym wyniosła ona 0,3 proc. (oczekiwano 0,2 proc.), a w skali rocznej wzrost wyniósł 2,3 proc. Rozczarował jedynie wzrost stopy bezrobocia do poziomu 5,0 proc. z 4,9 proc. poprzednio. Oprócz ogólnych wartości warto również spojrzeć głębiej w strukturę zatrudnienia w USA.

 

Sprawdźmy zatem szczegóły opublikowanego dzisiaj raportu, celem zapoznania się, w których sektorach przybyło najwięcej nowych miejsc pracy, a w których doszło do zmniejszenia zatrudnionych. I tak też na prowadzenie wysuwają się sektory handlu detalicznego oraz opieki zdrowotnej, w których w marcu pojawiło się odpowiednio 48 000 oraz 37 000 nowych miejsc pracy. Sporą niespodzianką jest przyrost na poziomie 37 000 w sektorze budowalnym, w szczególności w budownictwie i inżynierii obiektów wielkopowierzchniowych. Niestety po raz kolejny potwierdza się trend wzrostu nowych miejsc pracy w sektorach nie będących strategicznymi dla rozwoju amerykańskiej gospodarki (handel detaliczny, opieka zdrowotna, usługi gastronomiczne), natomiast w sektorach bardziej istotnych jesteśmy świadkami odwrotnych trendów.

 

W sektorze produkcyjnym w marcu liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 29 000, przy czym największy spadek dotknął firm produkujących dobra trwałe. Spoglądając na historyczne wyniki, to spadek zatrudnionych w tym sektorze jest największy od 2009 roku. Równie słabo wygląda sektor wydobywczy, w którym w marcu ubyło 12 000 zatrudnionych i od osiągnięcia szczytu we wrześniu 2014 roku, zatrudnienie w tym sektorze zmniejszyło się aż o 185 000.

 

Dzisiejsze publikacje przyczyniły się do przesunięcia w oczekiwaniach odnośnie podwyżek stóp procentowych za oceanem. Inwestorzy, na podstawie kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych, jeszcze wczoraj wyceniali możliwość jednej podwyżki o 25 p.b. na czerwiec 2017 roku, a po danych kontrakty wskazują na wycenę podwyżki w marcu 2017. W konsekwencji dolar umocnił się na szerokim rynku, a jego indeks dziś do godziny 16:51 zyskał 0,28 proc. Nawet kursy bankowe polskich banków odnotowują znaczny wzrost dolara. 

 

Autor:

Daniel Kostecki

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych

 

Powyższy komentarz walutowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Przedstawiony komentarz walutowy i przedstawione prognozy walutowe nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Kantor.pl, ani właściciel serwisu i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Kantor.pl jest zabronione.

 

powrót


Serwis kantor.pl wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji tutaj
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych