Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 364 5 364 serwis (8:30 - 16:30 pon-pt) infolinia (9:00 - 17:00 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

PL

PL Polski EN English

BZ WBK

BZ WBK to bank uniwersalny z siedzibą rejestrową we Wrocławiu oraz fizycznymi siedzibami w Poznaniu i Warszawie. Bank Zachodni WBK to trzeci bank w Polsce pod kątem wartości aktywów, a także ilości placówek. Na terenie całego kraju rozsianych jest ponad 1000 placówek BZ WBK, jak również sieć 1050 bankomatów, które w sumie obsługują około 3,5 miliona klientów. Jego początek datuje się na 2001 rok. Wcześniej w 1995 roku nastąpiło wykupienie od Skarbu Państwa akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego przez irlandzką grupę Allied Irish Banks.

 

 

Następnie w 1999 roku grupa ta nabyła pakiet większościowy Banku Zachodniego S.A. BZWBK powstał na bazie połączenia Banku Zachodniego S.A. oraz Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W 2013 roku nastąpiło połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Od trzech lat BZWBK należy do grupy Santander posiadającej ponad 96% udziałów, planuje się na koniec 2015 roku rebranding BZWBK na Santander Bank.

 

BZWBK jest spółką akcyjną która na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje od 23 czerwca 2001 roku. W skład grupy kapitałowej BZ WBK wchodzą przede wszystkim spółki działające w sektorze obsługi maklerskiej. Między innymi spółkami zależnymi BZWBK jest Dom Maklerski BZ WBK S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o.o, BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (joint venture). Przy BZWBK działa już 10 lat fundacja inwestująca w rozwój pasji i talentów dzieci z rodzin o trudnej sytuacji.

 

Bank Zachodni WBK jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 
 

 

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów Banku Zachodniego WBK zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

Wymiana walut w Banku Zachodnim WBK

W bankach również można wymieniać walutę po kursie bankowym, który jest dostępny w poniższym linku:  kursy walut w banku BZ WBKW Banku Zachodnim WBK można wymieniać między innymi dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski CAD, frank szwajcarski CHF, yuan chiński CNY, Korona czeska CZK, korona duńska DKK, funt brytyjski, euro. Kursy bankowe wszystkich polskich banków znajdują się w powyższym linku.Aktualne kursy walut - BZ WBK

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR - -
CHF CHF - -
USD USD - -
GBP GBP - -

Aktualizacja: 08-07-2020 22:15:04

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc