Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna to bank specjalistyczny z siedzibą w Warszawie, członek Grupy Kapitałowej Pekao S.A. a zarazem częścią włoskiej Grupy UniCredit, która kontroluje zarówno Bank Hipoteczny jak również bank uniwersalny Pekao S.A. Podstawą działania banku jest ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, która szczegółowo określa założenia i zasady działania tej specjalizacji działalności bankowej. Działalność banku nie ogranicza się tylko do Warszawy, udziela on kredytów hipotecznych firmom i osobom prywatnym w całym kraju poprzez placówki zamiejscowe, oddziału bankowe. Bank działa również w obszarze sektora publicznego pozyskując środki z rynku kapitałowego, finansuje sektor publiczny.

 

Co charakterystyczne Pekao Bank Hipoteczny S.A. Dysponuje wyłącznym prawem emisji listów zastawnych, z jakich finansowana jest działalność kredytowa. Specjalizacją banku jest kredytowanie długoterminowe nieruchomości komercyjnych, tak lokali mieszkalnych, jak i użytkowych, przemysłowych. Procedury kredytowania odbywają się za pośrednictwem Banku Pekao S.A. Kredyty Banku Hipotecznego Pekao przyznawane są zarówno w PLN jak również walucie obcej o ile uzyskuje się w niej przychody (EUR, USD i CHF). Listy zastawne banku wyróżniają się wysokim poziomem ratingu przyznanego przez Fitch Ratings. Kredyty hipoteczne Banku Pekao są na rynku jedną z najpopularniejszych ofert, jakie wybierają klienci.

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem objętym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach, w przypadku upadłości banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro. Pieniądze klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki znajdujące się w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

Wymiana walut w banku Pekao Bank Hipoteczny S.A.

W bankach również można wymieniać walutę, ale po kursie bankowym, który jest dostępny w poniższym linku:  kursy walut w banku Pekao Bank Hipoteczny S.A. 
W banku Pekao Bank Hipoteczny S.A. można wymieniać dolar amerykański, frank szwajcarski CHF i euro.

 

Dla posiadaczy rachunku w Pekao Bank Hipotyczny, udostępniamy bezprowizyjne numery kont w serwisie kantor.pl

 

Logo Pekao Bank Hipoteczny

KOD SWIFT / BIC: PKOPPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
13 1240 6003 1111 0010 5385 0824
 
EUR
97 1240 6003 1978 0010 5385 0970
 
CHF
55 1240 6003 1797 0010 5385 1658
 
USD
18 1240 6003 1787 0010 5385 1078
 
GBP
50 1240 6003 1789 0010 5385 1469
 
* Transakcje w Pekao Bank Hipoteczny obsługiwane są przez Pekao SA.

 


Aktualne kursy walut - Pekao Bank Hipoteczny

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR 4.0975 4.3857
CHF CHF 3.8090 4.0020
USD USD 3.6778 3.9372
GBP GBP 4.6536 4.9837

Aktualizacja: 22-06-2017 22:15:02

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc