Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Bank BPH w Alior

 

Bank BPH SA jest bankiem uniwersalnym. Siedzibą rejestrową banku jest Gdańsk, prócz niego siedziby usytuowane są w Krakowie i Warszawie. Bank Przemysłowy Handlowy BPH S.A. Powstał po podziale BPH w listopadzie 2007 roku. W wyniku podziału 285 oddziałów banku włączono do Banku Pekao S.A. A 200 pozostało w Banku BPH. W roku 2013 BPH pozycjonował się na 12 miejscu w Polsce pod kątem wartości aktywów. Bank Przemysłowo-Handlowy wziął swój początek z wyodrębnienia z NBP już w 1989 roku.  Na Giełdę Papierów Wartościowych spółka BHP wkroczyła po raz pierwszy w 1995 roku. 20 letnia działalność banku to czas wielu przeobrażeń strukturalnych.
 
 
W 2001 roku miała miejsce fuzja BPH S.A. oraz Powszechnego Banku Kredytowego S.A. W Warszawie. Po fuzji udziały Grupy Hypo Vereinsbank wyniosły 71,2%, zaś Skarbu Państwa zaledwie 3,7%. Spółka zależna HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA była pierwszą w kraju, która otrzymała licencję NBP na prowadzenie działalności hipotecznej.

 

 

2005 rok to wstąpienie Grupy HVB do UniCredit. Z uwagi na sprzeciw wobec konsolidacji banków w 2008 roku GE Money odkupił od UniCredit spółkę HoldCo77 B.V., posiadającą ok. 65,9% akcji Banku BPH. Skutkiem tych decyzji była zmiana nazwy banku 31 grudnia 2009 roku na Bank BPH S.A. Grupa GE Capital. W dalszym ciągu oferta BPH to produkty kierowane dla małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Szeroki wybór rachunków, kredytów i produktów inwestycyjnych zapewnia bankowi duża popularność oferty na rynku.

 

Bank BPH SA jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów Banku BPH SA zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

 

Dla posiadaczy rachunku w Banku BPH w Alior, udostępniamy bezprowizyjne numery kont w serwisie kantor.pl:

Logo banku BPH  w Alior

KOD SWIFT / BIC: BPHKPLPK
 
waluta
numer rachunku bankowego
 
PLN
28 1060 0076 0000 3280 0003 5722
 
EUR
16 1060 0076 0000 3300 0069 1202
 
CHF
71 1060 0076 0000 3300 0071 1261
 
USD
42 1060 0076 0000 3300 0071 1492
 
GBP
76 1060 0076 0000 3300 0071 1753

 

 

 Aktualne kursy walut - Bank BPH w Alior

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR 4.0646 4.4034
CHF CHF 3.8574 3.9563
USD USD 3.6407 3.9441
GBP GBP - -

Aktualizacja: 23-06-2017 22:15:01

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc