Logo kantor.pl

Ikona telefonu +48 22 859 0218 (9:00 - 16:15 pon-pt)

Zarejestruj się

Zaloguj się

Nordea

 

Kończący działalność w naszym kraju bank Nordea należy do wielkiej grupy Nordea Bank AB, które powstało z połączenia fińskiej, szwedzkiej, duńskiej i norweskiej instytucji bankowej. Oparcie na stabilnych i bogatych gospodarkach krajów skandynawskich spowodowało, że Nordea Banko dość szybko rozwinął się także i w innych krajach świata, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zachodniej Europie ale także i w Polsce. Niestety ponieważ polski system bankowy oparty jest na nomenklaturowych spółkach i układach, w których pragmatyczni i racjonalni Skandynawowie nie widzą dla siebie miejsca, na początku 2013 zdecydowano się na pozbycie polskiej placówki tego międzynarodowego banku.

 

Wszystkie udziały wraz z aktywami i klientami zostały zakupione przez rodzimy bank PKO BP, który od 1 listopada 2014 roku w zasadzie całkowice zlikwidował markę, zastępując je swoim logo. Sytuacja taka spowodowała także, że zwolniono ponad 75 % pracowników banku Nordea w Polsce. 

 

Ciekawostka może być fakt, że bank Nordea obsługiwał około 10 milionów klientów co dawało mu pozycję w pierwszej dziesiątce największych banków w naszym kraju. Przez co dzięki wchłonięciu go do PKO BP można będzie śmiało stwierdzić że ten dotychczas największy bank jeszcze bardziej się rozwinał na rynku. Pamiętać jednak należy, że w przypadku takich fuzji pewna część klientów odeszła, ale nawet w przypadku jeżeli 50% pozostało to i tak będzie to znaczny napływ kapitału finansowegi i osobowego dla PKO BP.

 

Nordea jest bankiem który jest objętym systemem gwarantowania depozytów przez BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Jest to instytucja powołana w 1994 r., zarządzająca systemem gwarantowania depozytów w Polsce. 

 

Celem systemu gwarantowania klientom środki pieniężne zgromadzonych na ich rachunkach bankowych jest zapewnienie im wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach,  w przypadku upadłości banku i utraty płynności banku. BFG umożliwia klientom zwrot środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Pieniądze klientów banku Nordea zgromadzone w banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do tej kwoty. 

 

Ochronie podlegają depozyty imienne środki pieniężne walutowe i złotowe osób fizycznych i osób prawnych. Zasady obliczania kwoty gwarantowanej obejmują wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego ile ma rachunków bankowych. Czyli wszelkie depozyty takie jak: lokaty terminowe, bieżący rachunek bankowy, rachunek bankowy oszczędnościowo-rozliczeniowych) są sumowane i traktowane jako jeden depozyt. Wówczas suma gwarantowana jest wypłacona w złotówkach. Jeśli środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych nominowane są w walucie obcej, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Waluta jest przeliczana według kursu z dnia upadłości banku.

 

 

Dla posiadaczy rachunku w Nordea, udostępniamy bezprowizyjne numery kont* w serwisie kantor.pl:
 

Logo banku Nordea

KOD SWIFT / BIC: BPKOPLPW
 
waluta
numer rachunku bankowego *
 
PLN
35 1020 1042 0000 8002 0252 0401
 
EUR
77 1020 1042 0000 8402 0252 0419
 
CHF
87 1020 1042 0000 8002 0252 0435
 
USD
82 1020 1042 0000 8202 0252 0427
 
GBP
89 1020 1042 0000 8902 0252 0443
 

 

* Przelewy do Nordea bank obsługiwane są przez PKO BP.  
 

 Aktualne kursy walut - Nordea

waluta kupno sprzedaż
EUR EUR 4.1548 4.3678
CHF CHF 3.8156 4.0354
USD USD 3.7204 3.9112
GBP GBP 4.7176 4.9595

Aktualizacja: 22-06-2017 22:15:02

O nas

Jak to działa?

Korzyści

Pomoc